OSP  GRAJEWO Ochotnicza Straż Pożarna GRAJEWO

NABÓR

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie prowadzi nabór w szeregi:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie,
- Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Kandydat na strażaka – ratownika OSP musi spełniać następujące warunki:
1. Wiek min. 18 lat.
2. Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.
3. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej (na badania kieruje OSP).
4. Cechy osobiste:
a. odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
b. zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
c. zdolność podejmowania szybkich decyzji,
d. stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
e. koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.
5. Wyszkolenie pożarnicze:
a. podstawowe strażaka- ratownika (na szkolenie kieruje OSP),
b. uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub obsługą
specjalistycznego sprzętu,
c. samokształcenie doskonalące.

Kandydat (dziewczęta i chłopcy) do MDP (Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej) musi spełniać następujące warunki:
1. Wiek min. 10 lat.
2. Dobry stan zdrowia.
3. Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działalność w MDP.

 

Nr telefonów do osób funkcyjnych:


Prezes OSP - 602 291 201
Naczelnik OSP – 511 331 200

 

Deklaracje do pobrania:

 

Deklaracja wstąpienia do OSP

http://infotech24.pl/pliki/OSPGR/deklaracja_osp.doc

Deklaracja członka wspierasjącego

http://www.zosprp.pl/files/deklaracje/Deklaracja%20czlonka%20wspierajacego.doc

Deklaracja wstąpienia do drużyny MDP

http://www.zosprp.pl/files/deklaracje/Deklaracja%20do%20druzyny%20MDP.doc

 

e-mail: osp-grajewo@wp.pl