OSP  GRAJEWO Ochotnicza Straż Pożarna GRAJEWO

ORKIESTRA

Obecny skład koncertowy Orkiestry OSP w Grajewie to 40 osób.

Kadrę Orkiestry OSP w Grajewie stanowią:

Ryszard Jasionowski - dyrygent orkiestry, prowadzenie całości.
Bogdan Chorosiński - instruktor, zajęcia indywidualne i grupowe
Wiesław Gajdziński - instruktor, zajęcia indywidualne i grupowe
Grzegorz Karpowicz - instruktor, zajęcia indywidualne i grupowe
Emil Niedzielski - instruktor - zajęcia indywidualne i grupowe, instruktor gospodarczy

     Instruktorzy, jako muzycy czynnie uczestniczą w próbach i koncertach orkiestry. Zajęcia w orkiestrze prowadzone są przez instruktorów w sposób indywidualny i grupowy. Zajęcia w orkiestrze, oprócz podnoszenia poziomu artystycznego zespołu, mają również aspekt wychowawczy. Wśród uczestników, szczególnie młodych, ale nie tylko, kształtowane jest zamiłowanie do muzyki i poczucie obowiązku przez systematyczne uczestnictwo w próbach i koncertach, uświadomienie wpływu indywidualnych ćwiczeń każdego z uczestników zajęć na ogólny poziom wykonawczy jako orkiestry. Kształtowana jest umiejętność działania w grupie i znaczenie współodpowiedzialności za zbiorowe wykonywanie programów koncertowych.
     W trakcie zajęć budowane są więzy międzypokoleniowe: młody muzyk - muzyk starszy i doświadczony. Rozwijana jest wrażliwość artystyczna, młody muzyk nabiera pewności w graniu i zachowaniu na scenie - umie, poprzez częste, publiczne prezentacje na koncercie zapanować nad tremą.
Cieszy fakt coraz liczniejszej i stale powiększającej się grupy muzykującej młodzieży – często, ale nie tylko, uczniów szkoły muzycznej i wychowanków instruktorów orkiestry. Dla nich wspólne próby to na pewno sposób na mądre, pożyteczne dla siebie i społeczeństwa spożytkowanie czasu i możliwość kontaktów osobistych ubarwiona uprawianiem sztuki.
     W składzie orkiestry wyodrębniony został również i koncertuje kwintet instrumentów dętych blaszanych złożony z muzyków - instruktorów.
Orkiestra w ciągu minionego roku, wzorem ubiegłych lat w dalszym ciągu odświeża i wzbogaca swój repertuar w nowe utwory, dostosowując go do potrzeb coraz szerszego kręgu odbiorców. Podczas naszych koncertów słuchacze mają możliwość posłuchania już nie tylko tradycyjnej muzyki marszowej, tak charakterystycznej dla orkiestr dętych, ale również przebojów muzyki symfonicznej, filmowej oraz estradowej.
     Zarówno dorośli orkiestranci, jak i młodzież grająca w orkiestrze to reprezentanci naszego miasta oraz ambasadorowie kultury polskiej podczas wyjazdów na koncerty zagraniczne. Jej występy są również nieodłącznym atrybutem obchodów świąt państwowych i kościelnych oraz uroczystości i imprez miejskich, powiatowych i gminnych, a także tych organizowanych przez OSP.

     Orkiestra Dęta OSP w Grajewie jest kontynuatorem tradycji strażackich orkiestr dętych, które odgrywały ważną rolę w kształtowaniu i rozwijaniu lokalnej kultury muzycznej.
Funkcję nadzorującą i koordynują pracę dyrygenta i instruktorów sprawuje Zarząd i Prezes OSP.
     Członkowie zespołu za każdą próbę i koncert otrzymują 5,00 zł. ( netto ) w ramach nagrody. Nagroda jest wypłacana co dwa miesiące.

Nasze występy koncertowe, które odbyły się w roku 2015:

styczeń - koncert kolęd,
marzec - występ orkiestry na ,,Koncercie wiosennym",
maj - koncert i przemarsz orkiestry przez miasto z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
maj - koncert wyjazdowy w Olecku ( w ramach „Dni Olecka"),
czerwiec - koncert orkiestry w Druskiennikach - Litwa
czerwiec - występ orkiestry z okazji Święta Bożego Ciała
czerwiec – udział w wojewódzkim konkursie orkiestr Dętych OSP w Hajnówce ( II miejsce),
czerwiec - koncert z okazji festynu strażackiego i zawodów pożarniczych
OSP w Wierzbowie,
październik - występ orkiestry na ,, Koncercie jesiennym",
listopad - koncert i przemarsz orkiestry z okazji Święta Niepodległości,
grudzień - koncert orkiestry z okazji 115 rocznicy OSP i włączenia w KSRG.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZZV7fYNX_Q

 

Zdjęcia:

1 - 21.11.2021 r. Koncert Jesienny Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w Grajewie - Andrzej Wieszczycki

2 - 21.11.2021 r. Koncert Jesienny Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w Grajewie - Andrzej Wieszczycki

3 - 21.11.2021 r. Koncert Jesienny Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w Grajewie - Andrzej Wieszczycki