OSP  GRAJEWO Ochotnicza Straż Pożarna GRAJEWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetrarg - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie

 

Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie

 

 

Ogłoszenie przetargu

http://infotech24.pl/OSPGR/BZP_589127_N_2017.pdf   15.09.2017 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

http://infotech24.pl/OSPGR/OGLOSZENIE - BZP - 589127-N-2017 - 2017.09.22 - KOREKTA.pdf 

22.09.2017 r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://infotech24.pl/OSPGR/SIWZ_OSP_GR.doc  15.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_1_SIWZ.docx    15.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_2_SIWZ.docx    15.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_3_SIWZ.docx    15.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_4_SIWZ.docx    15.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_5_SIWZ.docx    15.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_6_SIWZ.docx    15.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_7_SIWZ.docx    15.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_8_SIWZ.docx    15.09.2017 r.

 

Pytania i odpowiedzi

http://infotech24.pl/OSPGR/Odp_200917.pdf     20.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Odp_210917.pdf     21.09.2017 r.

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

infotech24.pl/OSPGR/SIWZ_OSP_GR_200917.doc     20.09.2017 r.

infotech24.pl/OSPGR/Zal_5_SIWZ_200917.docx     20.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/SIWZ_OSP_GR_210917.doc     21.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_5_SIWZ_210917.docx     21.09.2017 r.

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_6_SIWZ_210917.docx     21.09.2017 r.

 

 

Więcej informacji:

http://bip.um.grajewo.pl/przeta_i_zamowi_publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-589127-n-2017-z-dnia-2017-09-15-r---ochotnicza-straz-pozarna--dostawa-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-grajewie.html

 

Rozstrzygnięcie przetargu

http://infotech24.pl/OSPGR/2370.01.2016_15_1_OGLOSZ_ROZSTRZYG.doc     23.10.2017r.

 

http://bip.um.grajewo.pl/przeta_i_zamowi_publiczne/ogloszenie-z-dnia-2017-10-23---ochotnicza-straz-pozarna-w-grajewie-oglasza-wynik-przetargu-nieograniczonego-na-realizacje-zadania-pn-zakup-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-grajewie.html